martes, 10 de marzo de 2015

ELEXIMOS OS PUNTOS DE MOSTREO
Hoxe tivemos unha nova sesión de traballo sobre o proxecto de calidade das augas superficiais no entorno do río Xubia en San Sadurniño.
Fixemos unha posta en común do informe anual de 2014 do proxecto rios no que participamos no ano pasado e que continuamos neste ano. 
Tamén estivemos escollendo os posibles puntos de mostreo atendendo a criterios como proximidade a industrias e outras posibles actividades prexudiciais, proximidade a depuradora de augas residuais e tamén zoas que en principio consideramos sin ningunha alteración. 
Situamos os puntos de mostreo en Google Earth utilizando a pizarra dixital do laboratorio.