lunes, 27 de abril de 2015

Calidade Biolóxica do Río Xuvia

CALIDADE BIOLÓXICA DO RÍO XUVIA

1. Introducción
Trátase de estudar a calidade biolóxica do río Xuvia mostreando unha determinada zona: recollendo mostras de macroinvertebrados e clasificándoos.

2. Técnica usada
O día 14 de abril baixamos ao río, concretamente ao lado da presa de San Sadurniño. Levamos o material necesario para recoller as mostras: un badeador para meterse no río; tres pinzas, lupas, bandexas e botellas, unha por cada grupo; e un truel para atrapar os macroinvertebrados. Ao chegar nos dividimos en tres grupos e repartimos o material. Unha compañeira púxose o badeador e introduciuse no río para recoller mostras para os grupos. Removeu o fondo e coa axuda do truel capturar os macroinvertebrados. Os colocamos nunha bandexa cunha pouca de auga. Despois cunha lupa os observamos máis de cerca e cunhas follas (clave dicotómica e indicador do estado de saúde do río) os identificamos e clasificamos.

3. Conclusión
O estado do río, dende un punto de vista biolóxico, é moi bo xa que encontramos tricópteros: insectos que só viven en condicións moi boas xa que son moi esixentes co seu hábitat.

jueves, 23 de abril de 2015

CALIDADE BIOLÓXICA DO RÍO XUVIA

O martes 14 de Abril fixémos unha saída ao río Xuvia co obxectivo de coñecer o seu estado de saúde, para isto mostreamos unha zoa na que se encontraban varios macroinvertebrados que nos permitirían saber a calidade biolóxica que había nese tramo do río. Os materiais que empregamos foron: Un badeador, un truel, bandexas, pinzas, pipetas, lupas e algunhas botellas. Unha vez no río, en concreto na zoa baixa da presa, dividímonos en tres grupos de tres persoas cada un e repartimos os materiais. Unha vez feito isto, procedemos a meternos na auga co badeador e o truel en busca de macroinvertebrados, comezamos a remexer o fondo, e unha vez collidos os bichiños dispuxemolos nas bandexas co fin de identificalos mediante unhas laminas de referencia. Axudámonos das pinzas e das pipetas para collelos, e das lupas e as botellas para observalos máis detidamente. Obtivemos varios plecópteros, efemerópteros e tricópteros, polo tanto o resultado da calidade do río é moi boa.

miércoles, 22 de abril de 2015

Calidade biolóxica da auga do Río Xuvia

O pasado día 14 de abril,fomos ata a presa do Río Xuvia que hai en San Sadurniño a medir parámetros para así saber a calidade da auga e observar os organismos macroinvertebrados que hai no río.

viernes, 17 de abril de 2015

MOSTREO MARTES 13 ABRIL

Aproveitando o bó tempo, este martes 13 de abril, tivemos unha nova sesión de hora e media de duración do proxecto de calidade das augas do rio Xubia que estamos a desenvolver dentro do programa de excelencia de contratos programa.
Saímos as dúas da tarde do centro con unha calor abafante. Chegamos ó rio e buscamos unha zoa propicia para mostrear. Desta vez escollimos a zoa da presa que hai antes do muiño do Pepe.
Dividímonos en 3 grupos de 3 para facer a identificación dos invertebrados acuáticos recollidos.
Todos quedamos sorprendidos da cantidade e diversidade de invertebrados atopados nesta ocasión, polo que despois de aplicar o índice de calidade biolóxica saíunos un EXCELENTE.
Eiquí van unhas fotos da xornada.
alumnas separarando as mostras de invertebrados

unha pequena mostra dos invertebrados atopados