sábado, 1 de marzo de 2014

A BIODIVERSIDADE

Os ríos son fonte de diversidade. Neste apartado anotamos as especies vexetais e animais que temos no noso treito.

Plantas acuáticas: - Fento real

Árbores: - Abeleira                                   - Eucalipto
               - Ameneiro                                - Freixo
               - Bidueiro                                  - Loureiro
               - Carballo                                  - Salgueiro
            
Anfibios: - Ra vermella

Peixes: - Troita

Aves: Garza real

Só hai unha especie exótica o Eucalipto.
MACROINVERTEBRADOS

No río buscamos macroinvertebrados porque nos sirven de bioindicadores, xa que nos permiten determinar de maneira inditecta a calidade do ecosistema.
(Na primeira entrada pódese ver en fotografías o momento de captura e indentificación)
Na inspección apareceron:

Tricópteros: - Brachycentridae
                      - Hydropsychidae
                      - Limnephilidae
                      - Sericostomatidae

Dípteros: - Tipulidae

Heterópteros: - Gerridae

Planarias

Crustáceos: - Gammaridae

Moluscos: - Lymnaeidae
                  - Planorbidae

Odonatos (Larvas de libélula):  - Aeshnidae
                                                      - Calopterygidae
                                                      - Libellulidae

Con axuda da ficha e a clave dicotómica indentificamos as familias.

O índice de macroinvertebrados daba como resultado Moi bo: augas non contaminadas ou non alteradas de modo sensible.